Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Branschdialog

SBK ska värna om goda relationer med branschen genom professionell service och tydlig kommunikation med kundens nytta i fokus.

Prioriterade åtgärdsområden 2016-2017 är:

  • Bygga och vårda relationer – SBK:s egna
  • Basfakta SBK – tertialer & årsanalys