Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Intranätet Komin

Komin är den primära kanlen för intern kommunikation. Både inom Stadsbyggnadskontoret och i hela Malmö stad.

Därför är det viktigt att alla anställda på Stadsbyggnadskontoret startar sin arbetsdag på Komin. Med tre klick och mindre än en minuts tidsåtgång får du viktig information som gäller dig och ditt arbete idag.

Klick 1 – Min förvaltning

Börja på SBK Komin. Här finns basinformation och nyheter som rör alla som arbetar på Stadsbyggnadskontoret

Klick 2 – Mitt arbetsfält

Här finns basinformation och nyheter för de som jobbar med ekonomi, folkhälsa, förskola & utbildning, HR, individ & familj, integration & arbetsmarknad, IT, kommunikation, trygghet- och säkerhet, vård- och omsorg och ärendeberedning.

Klick 3 – Vår kommun

Här finns nyheter och basinformation som rör alla anställda i Malmö stad.

Du kan bidra

Förutom nyheter och basinformation finns möjlighet för medarbetarna att själva bidra med sina kunskaper och idéer eller ställa frågor och debattera.

Dina tankar och idéer

I Kominbloggen loggar du in med ditt vanliga användarnamn och lösenord, därefter kan du kommentera eller skriva egna inlägg.

Frågor, svar och tips

I Forumen kan du ställa frågor eller diskutera. Har du förslag på ett nytt forum hör du av dig till SBK:s Kominteam så ordnar vi det.

Kontakt

Stefan Nilsson
Webbredaktör
Tel 42212
E-post stefan.g.nilsson@malmo.se