Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Om avtalskatalogen anger förnyad konkurrensutsättning - rutin


  • I de fall avtalet i avtalskatalogen anger att förnyad konkurrensutsättning ska ske, inhämta pris och ev. andra uppgifter om vara/tjänst från samtliga i avtalet angivna företag. Informationen hämtas från exempelvis hemsida, prisjämförelsetjänst, telefon/e-post eller annat sätt. Använd mallen ”Dokumentation förnyad konkurrensutsättningWord (word, 34.9 kB)” för dokumentation.

  • Vid förnyad konkurrensutsättning ska dokumentationen registreras i Platina av juridik och kansli. Dokumentationen som ska behållas förvaras i kassaskåp där. Materialet skall vara rensat från gem och plastfickor. Elektronisk handling behöver ej skrivas ut, den registreras elektroniskt.