Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Leveranser till stadshuset

Större leveranser

Om vi väntar större leveranser (tex möbler) är det bra om vi meddelar kontorsservice, stadshuset.kontorsservice@malmo.se   

Beställaren ansvarar för att varorna skyndsamt flyttas. Det är inte tillåtet att belamra ingången till kontorsservice, eftersom utgången utgör personalens nödutgång.

Företag får inte parkera på gården, endast lasta i och ur bilen. Det är viktigt att chauffören inte lämnar bilen, eftersom de kan behöva flytta bilen med kort varsel. Dörrar får inte blockeras. Den som beställt leverans ansvarar för att meddela levererande företag dessa förhållningsregler.

Måndagar är inte en bra dag att anlita flytt, eftersom det då är många leveranser till stadshuset.