Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Representation

Regler vid

extern/intern REPRESENTATION

Allmänt

All representation skall ha anknyting till verksamheten. Det är avdelnings/enhetschef som tillstyrker representationen, vilket innebär att chefen ansvarar för att genomförandet av repre-sentationen blir skälig.
Den mat som köps vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad står som arrangör för ska vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad i de varugrupper där detta är relevant.

Vid all representation skall restaurangnotan/verifikationen alltid ifyllas med:

1. Syftet med representationen.
2. Gästen/gästernas namn, titel och företaget/en som representeras.

Vid extern representation bör normalt antalet deltagare från kontoret inte överstiga antalet externa deltagare.

Extern representation

Representationen är extern då den är ett naturligt led i ett affärsförhållande eller som sedvanlig gästfrihet i liknande förhållanden.

Vin och starköl får ingå i kostnaden endast vid middag eller supé. Starksprit får inte ingå, utan utgör personliga utgifter.

Intern representation

Representationen är intern när den vänder sig till personer inom kommunkoncernen. När det gäller det interna värdskapet kan kaffe, te och eventuellt enklare förtäring förekomma. I vissa fall kan man hänföra hit arbetsluncher och måltider vid särskilt långa arbetspass.

För att kunna bedömma om kostförmånen är skattefri eller ej, följ länken nedan.

Interna kurser och konferenser, personalfester och liknande räknas som intern representation.

Malmö stads alkoholpolicyPDF (pdf, 66 kB)

Se avsnittet Redovisning i Malmö stads ekonomihandbok

Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Charlotte Valsberg