Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kontantutlägg

Vid kontant utlägg i samband med mindre inköp kan utbetalning göras via ekonomisystemet (EKOT) till bankkonto eller personkonto.

Av kvittot skall framgå:

  • Inköpsställe
  • Vilken/vilka varor som köpts
  • Moms
  • Ändamål och gäster skall anges vid representation

I första hand ska alltid faktura begäras. Se avsnittet Faktura-Leverantörs för faktureringsadress och referenser.

Kvitto som utgör underlag till ersättning för utlägg får bara innehålla de varor/tjänster som det begärs ersättning för. Kvitto med både privata inköp och utlägg accepteras inte.

Använd bifogade blanketter:

Utbetalningsunderlag kontantutläggexcel (excel, 69 kB)

Bilaga med konteringsrutaexcel (excel, 69 kB)

OBS: Kvittona ska klistras på underlagen (ej häftas).

Lämna underlagen till ekonomienheten

Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Charlotte Valsberg