Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kodplan

Kodplanen för Stadsbyggnadskontoret

Kodplanen finns  i Word dokument under

\\sbkvmfs\SBK_Gemensam\Stödprocesser\Ekonomi\Kontoplan\Kontoplan 2017

Har du några frågor, kontakta Charlotte Valsberg.