Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Leverantörsfakturor - nya direktiv

Malmö stad har beslutat att all fakturering ska ske som e-fakturor.

Det innebär att leverantören inte längre ska skicka pappersfakturor utan istället en elektronisk faktura direkt till ekonomisystemet EKOT.

Görs en direktupphandling, måste även kriteriet elektronisk faktura vara med.

Hänvisa leverantörerna till malmo.se/faktura, där kommer all information om fakturahantering inom Malmö stad att publiceras.

Det finns tre olika sätt att skicka elektroniska fakturor på som anges på sidan malmo.se/faktura.

 

Fakturaadress elektroniska fakturor PEPPOL-ID:
0088:7381036622149
205 80 Malmö

Er referens: XXXX Förnamn Efternamn (XXXX = kostnadsställe).

 

Fakturaadress pappersfakturor:
008 Stadsbyggnadskontoret
Faktura
205 80 Malmö

Er referens: XXXX Förnamn Efternamn (XXXX = kostnadsställe).

Det är obligatoriskt att ange referens på en faktura. Leverantörer ska i första hand skriva referensen i fältet ”Er referens”. Om det inte är möjligt ska referensen anges i fakturaadressen på tredje raden mellan Faktura och Postadress.

Stadsbyggnadskontorets kostnadsställen är:
1071          Direktör
1514          Strateg
1809          Ledning adm
1954          Juridik & kansli
4258          HR- och ekonomienhet
4458         Kommunikationsenheten
5442          Bostadsanpassningsenheten
3210          Strategiavdelningen
7316          SMA - Ledning
1891           SMA - KLM
5568          SMA - GeoData
5150          SMA - IT/GIT
2779          SMA - Mätning
8363          SMA Enheten arkiv/information
7449          PLAN
8361          STARK


Malmö stad:
Organisationsnummer 212000-1124
Momsregistreringsnummer SE212000112401


 
Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Charlotte Valsberg
Senast uppdaterat 2019-03-01