Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Utbildning i Platina

I vårt dokument- och ärendehanteringssystem kan du som användare ha olika behörigheter beroende på vilken roll du har på förvaltningen. Nedan kan du läsa mer om utbildningarna för de olika rollerna på stadsbyggnadskontoret.


Är du helt ny i Platina är det klokt att börja med utbildningen för nybörjare. När du lärt dig grunderna till hur systemet fungerar finns det fördjupningskurser som baseras på de tre olika rollerna registrator, handläggare och chef. Samtliga utbildningar berör ärendeprocessen och varför vi registrerar handlingar och ärenden. Grundfunktioner och nyttiga tips är också viktiga delar av samtliga utbildningar.

Nybörjare i Platina

Detta utbildningspaket är framtaget till de anställda som är helt nya i systemet. Tanken med denna utbildning är att du ska lära dig grunderna till hur systemet fungerar. Till detta utbildningstillfälle inkluderas även ärendeprocessen och hur du ska tänka kring de handlingar som hanteras på förvaltningen. Utbildningen avslutas med övningar där du får möjlighet till att inrikta dig lite mer på din egen roll.

Registrator

Utbildningen för registratorer riktar sig till dig som tar emot, diarieför eller postregistrerar handlingar. Det är du som lagrar, strukturerar och tillgängliggör handlingarna. Du ska kunna besvara frågor om handlingar från anställda inom Malmö stad och från allmänheten. Utbildningen anpassas efter deltagarnas roller och kan bland annat inkludera postlistans funktion och hur du använder den eller riktlinjer och tips för registrering samt hantering av ärenden.

Handläggare

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med ärendeprocessen och handlägger olika ärenden inom förvaltningen. Det är du som är ansvarig för att dina allmänna handlingar blir diarieförda i dina ärenden. Du tar fram beslutsunderlag och gallrar/rensar i dina ärenden innan de avslutas. 
Som handläggare hanterar du dina ärenden och beslutsförslag till nämnden i Platina.
Under utbildningen får du lära dig hur man skapar en tjänsteskrivelse, laddar upp dokument, möteshanterar ärenden samt hur godkännandeprocessen går till.

Chef

Utbildningen för chefer riktar sig till dig som har en beslutsfattande roll på förvaltningen. Du är ansvarig för att handlingarna i din verksamhet diarieförs och hanteras korrekt enligt offentlighetsprincipen. Registratorn ska kunna ta hjälp av dig i bedömningen av sekretess på en handling eller ett ärende. Vid utlämnande av allmänna handlingar är det du som ska kunna bedöma om en handling ska lämnas ut eller inte. Under detta utbildningstillfälle får du lära dig hur man skapar en tjänsteskrivelse, laddar upp dokument, möteshanterar ärenden samt hur godkännandeprocessen går till.