Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Dokument- och ärendehantering

Alla medarbetare på stadsbyggnadskontoret ska hantera allmänna handlingar och beslutsunderlag på ett rättssäkert och tillgängligt sätt. Då skapar vi bästa möjliga förutsättningar för Malmös medborgare att få insyn i den kommunala verksamheten.

Det finns många olika funktioner på stadsbyggnadskontoret som jobbar med ärendehantering:

  • medarbetare som tar emot eller producerar allmänna handlingar
  • registratorer som lagrar, strukturerar och tillgängliggör handlingarna
  • handläggare och chefer som utreder, beslutar eller föreslår beslut
  • nämndsekreterare som administrerar och dokumenterar nämndens arbete
  • förtroendevalda som tar del av beslutsunderlag och fattar beslut
  • arkivarier som säkerställer att informationen hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt

I Malmö stad används dokument- och ärendehanteringssystemet Platina för diarieföring, postregistrering, lagring av handlingar, handläggning och nämndadministration. Ärendehantering kan även ske i verksamhetsspecifika system.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med ärendehantering och ta del av de rutiner som gäller.

Har du några önskemål eller synpunkter om dessa sidor är du välkommen att kontakta Maja Kronqvist.