Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Datorer

Användarstöd
Vid problem med nätet, PC, skrivare eller annan kringutrustning kontakta
systemgruppen via e-post: SBK.systemgruppen@malmo.se

Systemgruppen: Viktor Baljak, Mirsad Salievski och Ragnar Ivarsson.

IT-samordning
För samordning av IT-verksamheten vid SBK och som ett beredande organ för direktören och ledningsgruppen finns en grupp för IT-samordning. Gruppen består av chefen för SMA och minst en representant från varje avdelning.

Inköp
Inköp av programvaror, IT-utrustning m m beslutas av direktör eller avdelningschef. Inköp samordnas av gruppen för IT-samordning.

IT-säkerhetssamordnare
Kontorets IT-säkerhetssamordnare är vakant.

Filstruktur
Här hittar du information angående vår nya filstruktur.