Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Lathund för beslut i stadsbyggnadsnämnden

Skriver du ärenden för beslut i stadsbyggnadsnämnden? Då är det viktigt att du formulerar dig begripligt, tydligt och fullständigt. Nu finns en beslutsbank, eller en lathund med vägledande formuleringar, som du kan använda dig av i olika typer av ärenden.

Beslutsbanken är uppbyggd efter olika typer av ärenden med exempel på hur du kan formulera förslag till beslut på ett enkelt och modernt sätt.
Se dem som förslag, som du kan anpassa efter ärendets karaktär, gärna i samråd med nämndsekreteraren.

Använd aktivt verb istället för att-sats

Ett steg i att bli tydligare i våra formuleringar är att vi från och med 2019 tar bort alla att-satser i besluten. Genom att samtidigt uttrycka oss i klarspråk, ökar vi förståelsen för nämndens beslut.

Rent praktiskt innebär det att "att besluta" tas bort och ersätts av ett verb i presens. Genom att använda ett aktivt verb och skriva fullständiga meningar blir beslutet tydligare för läsaren.