Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Strategiavdelning

Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. För stadsutvecklingsfrågor även EU-samarbete, FOU-frågor och kontorsövergripande värdegrundsarbete. Enheten svarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt lokaliserings-utredningar mm.