Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

IT - enhet

IT-enheten ansvarar för drift, underhåll, support för kontorets IT-system.

Enhetschef: Viktor Baljak

Medarbetare på IT-enheten