Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Geodataenheten

Geodataenheten ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och distribution av geografiska databaser och produkter därur som grundkartor, nybyggnadskartor, specialkartor och GIS-analyser. Vidare ansvarar man för förslag till namnsättning av gator och platser i Malmö, adressättning och förande av byggnads- och lägenhetsregister. Samtidigt sker utveckling av system och applikationer för Geografisk IT, GIT. Enheten är ett kompetens- och resurscenter inom GIT för alla stadens förvaltningar

Enhetschef: Trine Nykjär

Medarbetare på Geodataenheten