Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen m m. Nämnden håller sammanträde en gång i månaden utom i juli månad.

Nytt reglemente för stadsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 21.2 kB) (trädde i kraft den 27 oktober 2016).

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Sofia Hedén

S

ledamot tillika ordförande

Lars Hellström

L

ledamot tillika förste vice ordf.

Martin Molin

C

ledamot tillika andre vice ordf.

José Luis Pastene

S

ledamot

Susanne Jönsson

S

ledamot

Shaip Morina

S

ledamot

Mårten Espmarker

MP

ledamot

Mikael Andersson

V

ledamot

Darko Simic

M

ledamot

Per Göran Wiberg

M

ledamot

Mats Brogren

M

ledamot

Anders Olin

SD

ledamot

Åsa Ahnfeldt

SD

ledamot
Jenny Österlind

S

ersättare

Jonas Michanek

S

ersättare

 Lena Trell

S

ersättare

Akeel Abdul-Amir

S

ersättare

Alexander Werne

L

ersättare

Jens Kindt

MP

ersättare

Sara Andersson

V

ersättare

Petra Lundgren

M

ersättare

Susanne Ydstedt

M

ersättare

Peter Ahlström

M

ersättare

Bengt Svensson

C

ersättare

Bo Stefan Claesson

SD

ersättare

Karin Ramsay

SD

ersättare