Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kund- och Byggadministrativt stöd

Enheten för Kund- och Byggadministrativt stöd ansvarar för att säkerställa vår ärendehantering inom bygglovprocessen avseende administration, uppföljning, statistik och kundinformation.

Enhetschef: Charlotta Kjellberg

Medarbetare på Kund- och Byggadministrativt stöd