Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

BYGGLOVENHET 1

Bygglovenhet 1 ansvarar för en bygglovgivning i överensstämmelse med gällande lagar och framtagna översikts- och detaljplaner. Bygglovsenheten svarar för att diskussion, rådgivning och information har en hög arkitektonisk nivå för såväl byggnader som stadsbilden i dess helhet.

Enhetschef: Mats Niwhede

Medarbetare på Bygglovenhet 1