Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

PLANENHET 2

Planenhet 1 och 2 ansvarar för geografiska fördjupningar av översiktsplaner, program till detaljplaner och detaljplaner av strategisk och strukturell karaktär till exempel större utbyggnadsområden. I planarbetet inryms också utredningar avseende miljö, säkerhet, trafik, gestaltningsfrågor m m. Båda planenheterna hanterar samma typer av ärenden och har i princip samma kompetens och bemanning.

Enhetschef: Carina Tenngart Ivarsson

Medarbetare på Planenhet 2