Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbets- och mötesordning

Ledningsgruppsmöten är lika med styrgruppsmöten.
Samverkan sker med fackliga organisationer.
Skulle behov av särskild kompetens behövas i arbetsgrupperna tillfrågas medarbetare direkt att ingå.
Redovisning sker på ledningsgruppsmöte/styrgruppsmöte.

Samverkan med de fackliga organisationerna

Samverkan kommer att ske i följande steg;
Samverkan av inriktningsförslag för organisationsutveckling.
Samverkan av förslag för avdelningsstruktur, ledningsstruktur, samt upplägg för process- och kulturutvecklingsarbetet
Samverkan om lokalfrågan.