Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Process och kultur

Arbetsuppgifter för denna arbetsgrupp innehåller;
Definitioner av gränssnitt inom stadsbyggnadsprocessen
Definitioner av Samordnings och beredningsforum för arbetsprocessen inom sbk.

Workshop med enhetschefer på Stadsbyggnadskontoret inom delprojekt Process & Kultur, 12 och 18 april.

Förutsättningar:

Process/Kultur, utvecklingsarbetet

WS1-2/PROCESS/KULTUR, genomförs av enhetscheferna.                        
Nyckelord är produktion, tillgänglighet, kommunikation.
Konsult processleder
Kulturfrågan har en koppling till hur vi arbetar i våra processer. Därmed får vi det som en del i resultatet av WS men kan behöva drivas separat senare.
Det utvecklingsarbete som vi påbörjar nu blir en naturlig del i våra terminsinternat och en kontinuerlig process framöver.

Resultat av prioritering på Idala

1. Tydligare ansvarsfördelning för ökad trygghet i vardagen. Ansvar o befogenheter.
2. Effektivare styrning av produktionen.
3. Ökad arbetslust.
4. Kommunikation mellan enheterna. Större flexibilitet.

Syftet med dagarna:

"Att vidareutveckla målbild, ramverk och arbetssätt för delprojekt Process & Kultur"

Mål för dagarna:

Tydliggjord målbild för delprojektet.
Skapas med utgångspunkt i existerande resultat av prioritering på Idala Gård samt ledorden Produktion, Tillgänglighet och Kommunikation.

Ökad samsyn om produktionsprocesserna som utgör den sammanhållna stadsbyggnadsprocessen. Att känna ansvar inte bara för det egna området utan även för helheten.
Skapas genom gemensam diskussion om processen, förbättringar/utveckling samt frågan om ett gemensamt förhållningssätt vid kommunikation med intressenter/omvärlden.

Utökad förståelse för arbete med produktivitetsökning och processförbättring.
Skapas genom utbildningsmoment i programmet med inriktning process/lean.

Plan för det kommande arbetet i delprojektet.
Skapas genom att se arbetet som en start i ett regelbundet arbete enligt förbättringscirkeln, PDCA och förstå nödvändigheten av synsättet ständiga förbättringar.
 
Förslag på arbetsorganisation och roller inom delprojektet.
Skapas genom att ett första förslag tas fram som grund för fortsatta diskussioner/beslut.

Läs mer länk
(Producentanvisning: Ta bort denna modul om du inte använder den.)