Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

KOMMUNIKATIONSENHET

Kommunikationsenheten stödjer stadsbyggnadskontorets verksamheter med intern och extern kommunikationsplanering, mediekontakter, omvärldsbevakning, och studiebesöksverksamhet. Enheten leder och samordnar arbetet med intranätet, externa webbplatsen malmo.se, tidningen Planering i Malmö samt producerar text, bild, film och layout. Till enheten hör också en modell-verkstad och digitaltryckeri.