Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Startblocket

Startblocket är ett forum för att diskutera plan- och andra ärenden i ett tidigt skede. För Planavdelningen används detta forum som en kommunintern beredning i inledningen av ett planarbete.

Här kan man få inledande kommun interna synpunkter som kan ha betydelse för hur arbetet med en detaljplan ska läggas upp.

Startblocket äger rum ungefär var fjärde vecka och det är Stadsbyggnadskontoret som ansvarar. Även andra förvaltningar kan föra upp ärenden till beredning.

Ärenden som ska upp på startblocket anmäls till sekreteraren, för närvarande Eva Gustafsson eva.gustafsson6@malmo.se

Bifoga sammanställningsblad samt det underlag i övrigt som du vill att deltagarna ska få ta del av innan mötet. Anmälan sker senast på förmiddagen måndagen veckan innan mötet. Kallelsen skickas ut tillsammans med sammanställningsbladen på tisdagen veckan innan mötet.

Sekreteraren skickar ut minnesanteckningar efter mötet till sändlistan för startblocket, samt diarieför i de planärenden som det gäller.

Under 2020 äger startblocket rum på följande datum:

14/1, 24/3, 28/4, 19/5, 16/6, 25/8, 22/9, 13/10, 10/11, 8/12