Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

STARK

Välj avdelning i menyn till vänster.
 
Idag:
Var på en skala 1 till 10, där 10 står för bäst möjliga, är ni just nu på Stadsbyggnadskontoret?
 
Potential:
Var på skalan hamnar du om det du önskar ska hända under året inträffar?
 

      Arbetsorganisation    Organisationsklimat    Ledarskap    Medarbetarskap 
      IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential 
 Medel    6,17,9    6,48,1    6,98,1    7,68,5 
 max    1010    109    1010    1010 
 min    35    25    25    36 
                           
 antal    3429    3428    3423    3323