Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

LEDNING

Välj avdelning i menyn till vänster.
 
Idag:
Var på en skala 1 till 10, där 10 står för bäst möjliga, är ni just nu på Stadsbyggnadskontoret?
 
Potential:
Var på skalan hamnar du om det du önskar ska hända under året inträffar?
 

      Arbetsorganisation    Organisationsklimat    Ledarskap    Medarbetarskap 
      IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential 
 Medel    6,48,1    7,18,5    7,38,6    7,68,8 
 max    810    99    910    910 
 min    47    58    48    78 
                           
 antal    1817    1817    1713    1613