Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

ADM

Välj avdelning i menyn till vänster.
 
Idag:
Var på en skala 1 till 10, där 10 står för bäst möjliga, är ni just nu på Stadsbyggnadskontoret?
 
Potential:
Var på skalan hamnar du om det du önskar ska hända under året inträffar?
 

      Arbetsorganisation    Organisationsklimat    Ledarskap    Medarbetarskap 
      IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential    IdagPotential 
 Medel    6,58,8    5,88,3    6,78,6    6,19,0 
 max    89    89    910    1010 
 min    38    26    35    18 
                           
 antal    129    129    1210    129