Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enkät om Trivsel och Arbetsförutsättningar

 
Syfte
Enkäten har två syften. För det första ska de ge dig och dina kollegor ett bra underlag för fortsatta samtal om utveckling av arbetstrivsel och arbetsorganisation på Stadsbyggnadskontoret. Vidare syftar frågorna till att ta reda på din uppfattning om den nyligen genomförda organisationsförändringen

Enkätens utformning
Enkätet syftar till att stödja en utveckling som bygger på  ett lösninginriktat arbetssätt. Här följer n ågra centrala idéer i det lösningsinriktade samtalet.

  • Framtidsorienterat - Hur vi vill att det ska vara.-
  • Fångar styrkor och framgång.
  • Detaljerade beskrivningar av vad vi önskar.
  • Fokus på små steg och kontinuerlig utveckling.

Läs mer om det lösningsinriktade arbetssättetPDF (pdf, 55.3 kB)
 
Antal inlämnade svar
Totalt 129 st enkäter lämnades in, varav 7 blanka.
 
Fördelning av inlämnade svar

2Ledning Adm   7Ledning Plan   6Ledning Stark   4Ledning SMA
1Stab   11Strategienhet   9Planenhet 3   5IT/GIT enhet
1Informations-enhet   9Planenhet 1   16Bygglovenhet   10Mätningsenhet
1Personal- och ekonomienhet   7Planenhet 2   5Bygganmälan-enhet   7GeoDataenhet
8BoForum/Bostads-anpassning           6KLM-enhet
            77 Arkivenhet

“Den viktiga upptäcktsresan
handlar inte om att söka nya
landskap, utan att se det
nuvarande med nya ögon."
 
Marcel Proust