Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

10 frågor om SBK:s VP-arbete

Att utvärdera hur vi arbetar är en viktig del av att vara en lärande organisation. Därför är din input till arbetet med verksamhetsplanen helt avgörande. Svaren kommer användas till att förbättra processen inför 2015.

Fråga 1
Jag jobbar på: * (obligatorisk)
Fråga 1


Fråga 2
SBK:s verksamhetsplan för 2014 känns relevant för mig i mitt dagliga arbete.
Fråga 2
Fråga 3

Fråga 4
Jag känner mig delaktig i framtagandet av mål, åtgärder och aktiviteter för SBK:s verksamhetsplan för 2014.
Fråga 4
Fråga 5
Jag vill vara mer delaktig i framtagandet av mål, åtgärder och aktiviteter för SBK:s årliga verksamhetsplan.
Fråga 5
Fråga 6

Fråga 7
Jag tar del av uppföljningen av SBK:s verksamhetsplanemål som sker varje tertial.
Fråga 7
Fråga 8
Jag vill bli mer delaktig i uppföljningen av SBK:s verksamhetsplanemål som sker varje tertial.
Fråga 8
Fråga 9

Fråga 10