Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

SBK´s snabba frågor om friskvård. Klara, färdiga…

Använder du friskvårdsbidraget? Tränar du regelbundet på gymmet i källaren? Eller tränar du aldrig? Vi behöver din hjälp med att belysa friskvården på SBK.

En enkät genomförs under maj månad för att belysa friskvården på SBK där vi bland annat tittar på om friskvårdsbidrag och friskvårdstimme används. Vi kommer även att titta på svaren utifrån kön som en del av kontorets arbete med jämställdhetsintegreringen.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.