Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kommunikationsenkät

Vilka kommunikationsverktyg använder du mest? Vilka verktyg är viktigast? I vilka behöver du stöd?

Alla på SBK kommunicerar i sin vardag med människor/grupper inom och utanför organisationen. Vi möter ett ökad förväntningar  på tydligt kommunikation och dialog. Syftet med webbenkäten är att få en aktuell lägesbild över behov och önskemål för utveckla vårt sätt att kommunicera.

Fråga 1
På vilken avdelning inom SBK arbetar du? * (obligatorisk)
Fråga 1


-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 2
Hur länge har du arbetat på SBK? * (obligatorisk)
Fråga 2
-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 3
Är du medarbetare eller chef? * (obligatorisk)
Fråga 3


-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 4
Med vem eller vilka kommunicerar du med i din arbetsroll idag? Välj ett eller flera alternativ nedan.
Fråga 4-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 5
På vilket sätt kommunicerar du idag externt (utanför Malmö stad)? Du kan välja flera alternativ!
Fråga 5-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 6
På vilket sätt kommunicerar du idag internt (inom Malmö stad)? Du kan välja flera alternativ!
Fråga 6


-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 7
Utifrån svaret ovan, vilket av dessa är viktigast för dig?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket viktigt Ganska viktigt Viktigt
Möten som deltagare

Möten som mötesledare

Bokade eller obokade besök

Telefonsamtal

Brev

SMS

Mejl

Videokonferens

Sociala medier

Annat
-----------------------------------------------------------------------------
Fråga 8