Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enkät om kommunikationsutbildningen

Svara på tre frågor och hjälp oss att utveckla och förbättra våra utbildningar i kommunikation.

Utbildningen mötte mina behov och förväntningar? * (obligatorisk)
Utbildningen mötte mina behov och förväntningar?