Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Workshops

Översiktsplan för Malmö

Här redovisas förvaltningsgemensamma workshops inom ramen för översynsn av Översiktsplan för Malmö.

Workshoparna syftar i första hand till att diskutera hur vi tillsammans bygger en hållbar stad med utgångspunkt i översiktsplanens strategier.  Workshoparna ger viktig input till arbetet med översynen.

Redovisning 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2015-03-18 PM om förorenad mark i detaljplan UTDRAG RUTINBANKEN.pdf 42.7 kB 2015-03-18 08.22