Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Anmälan till workshop 

ÖP för Malmö - 13 februari

Då vi eftersträvar en jämn fördelning mellan olika förvaltningar/
avdelningar är det bra om du tittar bland redan anmälda deltagare för att om möjligt välja ett datum då din avdelning har få eller inga
anmälda.