Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Anmälan till workshops om Översiktsplan för Malmö

Inom ramen för arbetet med översyn av Översiktsplan för Malmö bjuder Stadsbyggnadskontoret in till förvaltningsgemensamma workshops.

Syftet är i första hand att diskutera hur vi tillsammans bygger en hållbar stad med utgångspunkt i översiktsplanens strategier. Workshoparna ska också ge input till arbetet med översynen. Målet är att hålla diskussionen om översiktsplanen levande bland gamla och nya medarbetare.

Det är samma workshops som genomförs vid flera olika tillfällen. Då vi eftersträvar en jämn fördelning mellan olika förvaltningar/
avdelningar är det bra om du tittar bland redan anmälda deltagare för
att om möjligt välja ett datum då din avdelning har få eller inga
anmälda.

Anmälan till workshops om Översiktsplan för Malmö.
Plats: Pelarsalen, Stadshusets foajé

Välj datum