Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Anmälan Sommaravslutning 19 juni

Tur: Stadsodling, gröna tak och dagvattenhantering: Greenhouse Augustenborg + Ekostaden Augustenborg

Mötesplats bakom stadshuset kl 13.00.