Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Styrmodell för styrning, ledning och utveckling med mål

Så här arbetar Stadsbyggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret med Malmö stads modell för styrning, ledning och utveckling med mål.


Kommunfullmäktige har beslutat om nio olika målområden. För varje kommunfullmäktigemål finns tillhörande nämndsmål (totalt 17 stycken) som gäller för Stadsbyggnadsnämnden. Nämndsmålen är framtagna av nämnden i samarbete med förvaltningen. I direkt anslutning till målen sammanfattas resultatet av förvaltningens arbete för att uppnå nämndsmålet. Utgångspunkt för analys och slutlig bedömning är måluppfyllelse vid årets slut.

Nämndsmålet följs av en resultatuppföljning och en uppföljning av förvaltningens åtaganden. Måluppfyllelse redovisas genom färgerna grönt, gult och rött. Färgmarkeringar ska enligt stadskontoret göras på nämndsmål, uppföljning nämndsmål och åtagande enligt följande:

  • Grön: målet är uppnått, alt förväntas uppnås
  • Gul: målet bedöms delvis vara uppnått
  • Röd: målet bedöms inte vara uppnått

Den gemensamma styrmodellen presenterar de nio målområdena med tillhörande nämndsmål. Bilden nedan visar helåret för 2016 med 9 gröna och 8 gula mål. (Klicka på bilderna för att zooma)


För de åtaganden som är kopplade till de olika målområdena så såg prognosen för 2016 ut såhär:


Inför 2018 beräknas alla områden utom ett (en stad för alla) vara klara.


Det är nämndsmålet "Alla malmöbor har tillgång till en god bostad" som inte anses kunna bli helt färdigt innan utgången av 2018.


En mer detaljerad genomgång av de olika målområdena med respektive nämndsmål och åtaganden hittar du i Årsanalys 2016.