Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

GRÖNPLAN FÖR MALMÖ 2003

Grönplan för Malmö 2003 är ett underlag för kommunens planering och skall vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete.

I grönplanen presenteras långsiktiga utvecklingsförslag för Malmös parker och natur- och rekreationsområden. Till grund för förslagen ligger omfattande inventeringar och analyser av kommunens gröna miljöer.

Viktiga mål med förslagen är bland annat att förbättra rekreationsmöjligheterna samt att öka den biologiska rikedomen, såväl inom staden som på landsbygden.

Kommunfullmäktige beslöt den 15 maj 2003 att godkänna Grönplan för Malmö 2003 som underlag för fortsatt arbete i berörda frågor samt att uppdra åt nämnderna att i tillämpliga delar genomföra grönplanens förslag och intentioner.

Läs mer:

Ladda ner  populärutgåvaPDF (pdf, 2 MB) av grönplanen.

Green Plan for Malmö 2003 SummaryPDF (pdf, 2 MB)

Ladda ner hela grönplanen.PDF (pdf, 17.9 MB)

Kontakt

Mats Wirén
tel: 040-34 14 26
e-post:
mats.wiren@malmo.se

Lars Böhme
Tel: 040-34 23 17
e-post:
lars.bohme@malmo.se