Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Tematiska/sektorsprogram

Här hittar du övergripande program för något specifik ämnesområde som till exempel, hur bygger vi ekologiskt hållbart. Vad är bevarandsvärd arkitektur? Hur tar vi hand om stadens gröna miljöer. Vad finns det för framtida trafikstrategier? Hur ser bostadsförsörjningen ut? mm