Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Uppdragsbeskrivning (SBK mindre)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett mindre uppdrag följer du denna rutin för framtagande av uppdragsbeskrivning. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.  

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Framtagande av uppdragsbeskrivning

Handlar det om ett mindre förvaltningsuppdrag så räcker uppdragsbeställningshandlingen också i syfte att beskriva uppdraget i denna fas.

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Samrådsförslag (Genomförandefasen).