Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Uppdragsbeskrivning (Förberedelsefasen)

Förberedelsefasen handlar om att forma utredningsuppdraget. När uppdraget formaliserats genom att Grind 1 godkänt och därmed beställt uppdraget inleds förberedelsefasen.

förberedelsefasen


Det kan inte nog understrykas hur viktig denna fas är. En väl genomförd förberedelsefas bidrar till att tidigt få tydlig struktur på uppdraget och kan visa sig spara mycket arbete i genomförandefasen.

Nyckeln i förberedelsefasen är den uppdragsbeskrivning som ska färdigställas. Förberedelsefasen avslutas när Grind 2 godkänt uppdragsbeskrivningen.

uppdragsbeskrivning