Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samrådsförslag (SBK mindre)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett mindre uppdrag följer du denna rutin för samrådsförslag. Inledningsvis finns en sammanställning av de mallar och exempel som nämns i detta avsnitt.

Arbetet med att ta fram samrådsförslaget bygger på den uppdragsbeställning som gjorts. I och med framtagandet av samrådsförslaget sker det huvudsakliga arbetet inom uppdraget.

I denna del av Rutinbank — Utredningsuppdrag sker inte någon vägledning i hur det löpande arbetet går till, styrningen av detta sker av beställare eller annan styrande funktion. Beskrivningen nedan visar snarare hur målet — ett godkänt samrådsförslag — nås.

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.

Mallar och hjälpmedel i detta avsnitt

Utredningsarbete

När det gäller mindre förvaltningsuppdrag så är det troligtvis inte aktuellt med samråd. Det som arbetas fram i den här fasen är därmed med största sannolikhet slutversionen av utredningen.   

Formen för ett mindre förvaltningsuppdrag är i övrigt mycket fri — det kan handla om en utredning som formmässigt liknar större uppdrag även om omfattningen är betydligt mindre, ett enkelt PM eller rentav endast en PowerPoint-presentation.   

  • Rådgör med berörd chef om lämplig form för utredningen.
  • Lämpligt kartmaterial upprättas av SMA Geodataenheten efter beställning.

mall för enklare skrivelse, exempelvis PMWord (word, 54.4 kB)

exempel på samrådsförslag, PM 1Word (word, 20.4 kB)

exempel på samrådsförslag, PM 2Word (word, 4.6 MB)

mall för PowerPoint-presentation

exempel på samrådsförslag, presentation Powerpoint (powerpoint, 3 MB)

Godkännande av samrådsförslag (Grind 3)

Berörd chef, som här utgör Grind 3, godkänner samrådsförslaget/slutversionen.   

Avslut

  • Om tillämpligt, se till att relevanta handlingar är diarieförda i Platina.
  • Ett ex av de produkter som eventuellt trycks ska alltid skickas till arkivet.

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Samråd (Genomförandefasen).