Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samråd (SBK mindre)

Är det stadsbyggnadskontoret som är beställare av ett mindre uppdrag följer du denna rutin för samråd.

Beroende på omfattningen av uppdraget kan det klassas som större eller mindre, och följer därför något olika rutiner. Är det inte klart för dig vilken omfattning det rör sig om så rådgör med berörd chef.       

Samråd

När det gäller mindre förvaltningsuppdrag så är det troligtvis inte aktuellt med samråd och då kan det här steget helt enkelt hoppas över.

Skulle berörd chef ändå avgöra att ett samråd ska genomföras är förfarandet identiskt med rutinen för informellt samråd som beskrivs i Samråd (SBK större), så följ i så fall den.

Klicka här för att gå vidare till nästkommande avsnitt, Samrådsredogörelse (Avslutandefasen).