Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Implementering (Implementeringsfasen)

Implementeringsfasen handlar om att realisera uppdraget. När uppdraget är antaget och slutfört i den meningen startar den egentligen viktigaste delen, nämligen att föra in resultatet av uppdraget i den miljö det är avsett för. Här avgörs om uppdraget ska ge några permanenta effekter.

implementeringsfasen

   
Och för att vara krass: oavsett hur stort uppdraget varit är ingen del av det viktigare än vad som genom implementeringen anammas av mottagarna. Utredningsuppdrag är sällan självändamål, utan är oftast tänkta att bidra till ett utvecklingsarbete. Och för att göra detta måste resultat och produkter vara användbara för mottagarna.

Det är kanske lockande att tro att arbetet med implementeringen börjar först när uppdraget är antaget, men i realiteten ska det börja mycket tidigare än så. Genom att under förberedelsefasen genomföra en intressentanalys identifieras förhoppningsvis de tilltänkta mottagarna, och därmed kan det tidigt planeras för hur uppdraget kan knytas närmare dessa.

Att under uppdragets gång löpande bedriva ett arbete med att förankra uppdraget och dess förväntade resultat med mottagarna är ett utmärkt sätt att förbereda dessa för slutresultatet. Detta kan i exempelvis göras genom att mottagarna deltar i projektorganisationen, genom riktade informationsinsatser eller genom specifika aktiviteter, exempelvis workshopar.

Hur implementeringen ska gå till beror mycket på vad det är som ska implementeras, alltså de resultat eller produkter som uppdraget landar i. Kanske ska den organisation som genomförde uppdraget också delta i implementeringen, kanske ska en ny organisation skapas endast för implementeringen, kanske ska uppdragets resultatet och produkter endast överlämnas till en eller flera definierade mottagare. Ju mindre organisationen som sköter själva utredningen är tänkta att delta i implementeringsarbetet, desto viktigare är det att implementeringsarbetet förberetts under uppdragets gång.