Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Begäran om uppdrag (Idéfasen)

Idéfasen handlar om att starta utredningsuppdraget. I denna fas handlar det ofta om att, så att säga, fånga någon slags boll som kommer rullande eller flygande.

Det kan handla om inledningsvis väldigt otydliga premisser — en tanke som väckts internt eller externt, ett behov som anses ha uppstått, ett uppdrag som ynglar av sig, et cetera.

Otydliga uppdrag är inget ovanligt på stadsbyggnadskontoret och det viktigaste i idéfasen är att fånga bollen och definiera vad för slags uppdrag det handlar om.

idéfasen


Börja med att fundera över en nulägesanalys. Utgå exempelvis från följande frågor:

  • Vilka förändringar i omvärlden har genererat ett nuläge som motiverar ett utredningsuppdrag?
  • Vad är problemet — egentligen? Symptom? Orsak?
  • Är det ett nytt eller ett gammalt problem? En surdeg?
  • Finns det tidigare lösningsförsök?
  • För vem/vilka är det ett problem? Enstaka personer eller förvaltningar? Eller för "alla"?
  • Hur yttrar problemet sig?
  • Vilket är problemets omfattning? Stort eller litet problem?
  • Hur ofta yttrar sig problemet? Sällan, ibland, ofta, alltid — vad betyder det?
  • Och om samtliga frågor är besvarade, vad blir då behovet?

När nulägesanalysen är genomförd och uppdraget börjar bli någotsånär definierat, rådgör då med berörd chef om vilken del av Malmö stad som utgör Grind 1, alltså vem som formellt är beställare av uppdraget. Av denna instans begär du uppdraget.

begäran