Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Rutinbank - Översiktsplan

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplaneprocess är lång och består av många olika moment som kan utföras på skilda sätt. De olika tillvägagångssätten kan exempelvis bero på vilken ambitionsnivå som bedömts lämplig, befintliga planeringsförutsättningar och översiktsplanens geografiska och tematiska område.

Skillnaderna i tillvägagångssättet behöver inte betyda att processen tar längre tid eller att resultatet blir sämre, metoden blir bara annorlunda. Sådana moment låter sig inte standardiseras och ska inte heller bli det. Ett antal moment ska dock vara lika eller snarlika oavsett vilken översiktsplan som utarbetas. Här redovisas dessa för översiktsplaneprocessens olika planeringsskeden.