Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samrådsredogörelse (Avslutandefasen)

Avslutandefasen handlar om att slutföra utredningsuppdraget. Med samrådsförslaget godkänt är det efter samrådets avslutande dags att börja sy ihop säcken.

avslutandefasen


Det första steget inför inför antagandet eller godkännandet är att en samrådsredogörelse ska skrivas, givet att ett samråd har skett.

samrådsredogörelse