Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Samrådsförslag (Genomförandefasen)

Genomförandefasen handlar om att utföra utredningsuppdraget. Med uppdragsbeskrivningen godkänd är förberedelserna utförda och strukturen för det fortsatta arbetet fastställd. Nu börjar arbetet med att genomföra själva uppdraget.

genomförandefasen


För större utredningsuppdrag innebär detta oftast att färdigställa ett samrådsförslag. För mindre uppdrag, som eventuellt inte planeras gå ut på samråd, är formen för genomförandet lite friare.

samrådsförslag