Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Introduktion

Rutinbank - Utredningsuppdrag är upplagd utifrån tre olika spår.

Projektmetodiken

Det första spåret är projektmetodiken, med tillhörande modell över ett projekts olika faser (nedan). Läs mer om projektmetodiken i avsnittet Allmänt om projektmetodik.


Planeringsskeden

Det andra spåret är ett utredningsuppdrags olika uppdragsskeden, som kan inordnas under projektmodellens faser, enligt följande:

projektmodell

Beställare

Det tredje spåret är vilken instans som är beställare av uppdraget. Ett rutsystem enligt följande återkommer för varje planeringsskede, och utgår från vem som beställt uppdraget. Rutorna är, i samtliga fall förutom just detta, klickbara så att du enkelt hamnar rätt.

rutsystem