Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Antagande (Avslutandefasen)

Avslutandefasen handlar om att slutföra utredningsuppdraget. Med samrådsförslaget godkänt är det efter samrådets avslutande dags att börja sy ihop säcken.

avslutandefasen


Samrådet ligger till grund för förändringar av samrådsförslaget, som i sin slutliga form tillsammans med samrådsredogörelsen utgör de handlingar som ligger till grund för antagandet, som sköts av Grind 4.

antagande