Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Rutinbank - Utredningsuppdrag

Välkommen till stadsbyggnadskontorets rutinbank för utredningsuppdrag. I denna ryms rutiner för de största förvaltningsövergripande uppdragen med stor politisk tyngd, såväl som för de minsta frågor som ändå kräver ett eget angrepssätt - och allt däremellan.

Är det ditt första besök här är det högst rekommenderat att du läser igenom rutinbankens Introduktion och dess tillhörande sida Allmänt om projektmetodik, för att få en förståelse för hur Rutinbank - Utredningsuppdrag är uppbyggd.

I annat fall går det bra att nedan klicka vidare direkt till det planeringsskede du är intresserad av. Oavsett uppdragets storlek och vem som är beställare av det följs samma planeringsskeden och projektfaser (mer om detta på sidorna Introduktion och Allmänt om projektmetodik).

Planeringsskeden